RANGERS I GUIES

Els Ràngers i Guies, estan formats per a nens i nenes de 11 a 14 anys. Actuen en petits grups de cinc o sis persones, dits tradicionalment "patrulles", en les que cada membre assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar amb els altres. L'aventura es planteja com a exploració i descobriment d'ell mateix i del món que l'envolta. Es pren com a referència la història de "Robinson Crusoe", on partint de res fa de l'illa deserta una llar reconfortant amb l'única ajuda de l'enginy i la imaginació.


Caps de Rangers i Guies d'aquest curs 2019/2020: Alícia Gonzalez, Aidà Sánchez, Carla Davalos, David Martínez, Ignasi Febrer, Robert Giménez, Màrius Villarrubia, Àlex Martin, Leire Gil i Albert Gómez (Cap de suport).

 

- Responsables d'unitat:

 

Leire Gil // 672574994

Aidà Sánchez // 644376165