PIONERS I CARAVEL·LES

Un grup de Pioners i Caravel·les està format per joves d’edats compreses entre els 14 i 17 anys, juntament amb un equip de caps. Per dur a terme la seva activitat, el grup s’organitza a partir d’uns equips que dónen eficàcia i agilitat al grup, i fan possible una convivència més profunda a nivell individual.


Caps de Pioners i Caravel·les d'aquest curs 2017/2018: Sandra Losada, Ignasi Febrer, Albert Gómez, Alba Fernández, Andrea Espinola, Alba Teodoro i Clàudia Portús.

 

  - Caps Responsables:

  • Sandra Losada - 657492580 
  • Ignasi Febrer - 688921996

NOTÍCIES DE LA UNITAT - Curs 2017-2018: