PIONERS I CARAVEL·LES

Un grup de Pioners i Caravel·les està format per joves d’edats compreses entre els 14 i 17 anys, juntament amb un equip de caps. Per dur a terme la seva activitat, el grup s’organitza a partir d’uns equips que dónen eficàcia i agilitat al grup, i fan possible una convivència més profunda a nivell individual.


Caps de Pioners i Caravel·les d'aquest curs 2019/2020: Martí Montmany, Enric Puigventós, Gerard Bayo, Maria Jolis, Roger Ponsarnau i Mercè Ponsarnau.

 

  - Caps Responsables:

 

Enric Puigventós // 633920160

Martí Montmany // 652611860