EQUIP D'AGRUPAMENT

L'Equip d'Agrupament consta d'aquelles persones que fan el possible perquè el cau pugui tirar endavant. Amb molta fe, carisma i voluntat són els responsables de diverses seccions del cau que necessiten una atenció prioritària així com la tresoreria, el material o el propi manteniment del cau. Així doncs, l'equip d'agrupament està format per persones competents que dediquen el temps i l'esforç a posar en marxa els engranatges del cau i supervisar-los constantment.

 

Qualsevol dubte que tingueu el Cap d'Agrupament i la resta d'equip us els podran aclarir:

 

- Curs 2017-2018

 

Cap d'Agrupament: Núria Torrents

 

Secretaria: Sandra Losada

 

Tresoreria: Lluís Benguerel

 

Responsables pedagògiques: Sandra Losada i Alba Fernández

 

Responsables de Material: Roger Ponsarnau i Martí  Montmany

 

Portaveu famílies: Noemí Sil·lah

 

Responsable de comunicació: Joan Bosch

 

- Unitats:

 

Caps de LL/D: Roger Ponsarnau, Martí Montmany, Mar Arestiño, Alba Riba, Andrea Perea, Clàudia Molons i Joan Bosch (juanito).

 

Caps de R/G: Clàudia Rodríguez, Màrius Villarrubia, Mercè Ponsarnau, Irina Xena, Àlex Mas, Noemí Sil·lah i Rita Casas.

 

Caps de P/C: Sandra Losada, Ignasi Febrer, Albert Gómez, Alba Fernández, Andrea Espinola, Alba Teodoro i Clàudia Portús

 

Caps de Truc: Núria Torrents.