EQUIP D'AGRUPAMENT

L'Equip d'Agrupament consta d'aquelles persones que fan el possible perquè el cau pugui tirar endavant. Amb molta fe, carisma i voluntat són els responsables de diverses seccions del cau que necessiten una atenció prioritària així com la tresoreria, el material o el pròpi manteniment del cau. Així doncs, l'equip d'agrupament està format per persones competents que dediquen el temps i l'esforç a posar en marxa els engranatges del cau i supervisar-los constantment.

 

Qualsevol dubte que tingueu el Cap d'Agrupament i la resta d'equip us els podran aclarir:

 

- Curs 2016-2017

 

Cap d'Agrupament: Núria Torrents.

 

Tresoreria: Lluís Benguerel.

 

Responsables pedagògiques: Sandra Losada i Alba Fernàndez.

 

Responsables de Material: Alba Fernàndez, Martí Montmany i Roger Ponsarnau.

 

Portaveus famílies: Alba Teodoro i Maria Torrents.

 

Responsable de comunicació: Joan Bosch (juanito).

 

- Unitats:

 

Caps de C/LL: Andrea Espinola, Alba Teodoro, Joan Bosch (Juanito) i Mercè Ponsarnau.

 

Caps de LL/D: Maria Torrents, Màrius Villarrubia, Clàudia Rodriguez, Clàudia Portus i Noemí Sil·lah.

 

Caps de R/G: Roger Ponsarnau, Alba Fernández, Martí Montmany, Irina Xena i Martí Artigas.

 

Caps de P/C: Núria Torrents, Sandra Losada i Rita Casas.